Mollen

Mollen zijn kleine, knaagdieren die vaak voorkomen in tuinen en graslanden. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun karakteristieke tunnels en heuvels die ze graven onder het gras. Hoewel mollen soms nuttig kunnen zijn als ze helpen om onkruid te verwijderen en het bodemleven te verbeteren, kunnen ze ook problemen veroorzaken als ze te veel tunnels en heuvels maken.