Muizengif

Muizengif kan op bepaalde momenten effectief zijn om muizen te verjagen of te doden. Muizengif werkt door de muis te laten eten van een kleine hoeveelheid gif, wat leidt tot de dood van de muis. Het gif kan op verschillende manieren worden aangeboden, zoals in korrelvorm of in blokjes. Het kan ook in een valluik worden geplaatst, zodat de muis het gif eet als het naar het voedsel gaat.