Bodemschimmel

Bodemschimmel is een soort schimmel die voorkomt in de bodem. Het kan zich ontwikkelen op organische materialen, zoals dode planten, bladeren en houtsnippers. Bodemschimmel is een belangrijke speler in het ecosysteem, omdat het helpt om organische materialen af te breken en te recycleren. Het is ook nuttig voor de plantengroei, omdat het stoffen vrijmaakt die door de planten kunnen worden opgenomen.